Založ si blog

Kam by mohlo kráčať české školstvo

KAM BY MOHLA SMEROVAŤ ČESKÁ VZDELÁVACIA POLITIKA
Český bEDUin ‒ sprievodca svetom vzdelávania a jeho súženiami, rokoval v polovici augusta s premiérom Babišom o prioritách a konkrétnych riešeniach starostí českej vzdelávacej politiky. Po tomto stretnutí vypracoval na žiadosť premiéra svoje predstavy priorít a konkrétnych riešení problémov štátnej vzdelávacej politiky v Česku.
Predkladám čitateľom tieto predstavy preto, aby si ich porovnávali so slovenským Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa má dlhé roky ruinované slovenské školstvo zmeniť na lepšie. Čitateľov prosím, aby boli pri porovnávaní a robení záverov uvážliví.
Návrh činov potrebných na skvalitnenie vzdelávania v Česku
podľa predstáv bEDUin
1| Jasná vízia
Vzdelávanie by malo byť jednou z priorít vlády i celej spoločnosti. V súčasnosti chýba zhoda na základnej podobe toho, kam a ako by mal český vzdelávací systém smerovať a čo by mal absolventom dať. Namiesto toho je tento systém zaťažovaný častými a neraz protichodnými čiastkovými zmenami. Každá zmena v školstve sa na výstupe prejaví najskôr o desať až pätnásť rokov, preto treba premyslené, dlhodobé a nemenné stratégie. Treba celospoločenskú i politickú zhodu, a zároveň takú podobu vzdelania, ktoré sa osvedčí aj vo vzdialenejšej budúcnosti. Veľmi nebezpečným javom sú rastúce regionálne rozdiely vo výsledkoch vzdelávania.
Navrhujeme:
• ustanoviť Národnú radu pre vzdelávanie – nezávislé expertné zoskupenie poskytujúce smerovanie a spätnú väzbu na zmeny vo vzdelávacom systéme a kontrolu plnenia vzdelávacej stratégie (v menšinovom podiele mať v nej zastúpených aj politikov), brať do úvahy expertnú zhodu na smerovanie vzdelávacej politiky;
• sformulovať kvalitnú dlhodobú Stratégiu rozvoja vzdelávania do roku 2030 prediskutovanú s odbornou verejnosťou;
• veľké regionálne rozdiely medzi školami riešiť medzirezortne, predovšetkým s ohľadom na príčiny socioekonomického charakteru.
2| Dáta a informácie
Je zarážajúce, že rozhodovanie a predovšetkým investície do vzdelávania sa robia temer bez dát a spätného vyhodnocovanie efektívnosti. Rozhodovanie o zmenách nie je spojené s analýzou dopadu. Informovanie učiteľov a verejnosti o zámeroch a konkrétnych krokoch ministerstva pri realizácii vzdelávacej politiky je nedostatočné, oneskorené, niekedy i nejasné.
Navrhujeme:
• zaviesť princíp evidencie based policies ako štandardný model rozhodovania;
• pripravované legislatívne zmeny podrobiť vždy analýze dopadov na všetkých kľúčových aktérov;
• všetky dáta, ktoré môžu byť zverejnené, sú zverejňované ako otvorené dáta;
• vznik samostatnej štatisticko-analytickej inštitúcie podriadenej ministerstvu školstva;
• vysvetľovať verejnosti nevyhnutné reformy školstva v kontexte celospoločenských zmien.
3| Financie
Ak máme byť konkurencieschopnou znalostnou ekonomikou a spoločnosťou, bez primeraných investícií do školstva sa nezaobídeme. Žiadne zásadnejšie zmeny vzdelávania nedocielime, kým nebudeme investovať adekvátne prostriedky, všetko ostatné sú čiastkové kozmetické zmeny. Súčasný systém je finančne dlhodobo vyčerpaný a pracuje bez invencie zotrvačnosťou. Predvídavé štáty neinvestujú do vzdelávacích sústav menej ako päť percent HDP.
Navrhujeme:
• zvýšiť finančné investície do vzdelávania, potrebný nárast rozpočtu ministerstva sú dve percentá HDP, do roku 2021 približne 2,5 miliardy eur;
• zvýšiť mzdu učiteľom zvýšiť nie na nominálnu čiastku, ale na 150 percent priemernej mzdy, musí ísť o profesiu aj s dostatočnou mzdovou prestížou.
4| Riaditelia
Riaditeľ je pre školu najdôležitejším článkom riadenia, má možnosť ovplyvniť napríklad výber učiteľov, či smerovanie a kvalitu práce školy.
Navrhujeme:
• založiť výber riaditeľov predovšetkým na odborných kritériách, nie na politikárčení zriaďovateľov škôl;
• zlepšiť odmeňovanie riaditeľov, približne na trojnásobok priemernej mzdy;
• za dobrú odmenu vyžadovať kvalitu, hodnotenie prepojiť s hodnotením Českej školskej inšpekcie;
• sústrediť prácu riaditeľa na pedagogické a manažérske riadenie školy, v rámci reformy financovania zvýšiť prostriedky na outsourcovanie niektorých administratívnych činností, prípadne na väčších školách umožniť vznik funkcie tajomníka ‒ staral by sa o organizačný chod školy a budovu, riaditeľ by mal byť predovšetkým pedagogickým lídrom.
5| Učitelia
O profesiu učiteľa, ktorá má nízky spoločenský kredit a nezodpovedajúcu mzdu, nie je záujem. Je nedostatok kvalifikovaných učiteľov a situácia sa bude zhoršovať odchodom dosluhujúcej generácie do dôchodku. Záujem o štúdium učiteľstva je často až na treťom mieste v poradí. Vyše polovice absolventov pedagogických fakúlt do školstva vôbec nenastupuje.
Navrhujeme:
• zmeniť zákon o pedagogických pracovníkoch tak, aby v školách mohli pôsobiť aj absolventi vysokých škôl s iným ako pedagogickým vzdelaním, ak čiastkovou praktickou skúškou (alebo dobrozdaním riaditeľa) preukážu, že učiť dokážu;
• vytvoriť komplexný systém podporných pedagogických profesií (napríklad asistent učiteľa, psychológ, etopéd, špeciálny pedagóg) a jeho adekvátne financovanie;
• reformovať vysokoškolskú prípravu učiteľov, zvýšiť v nej podiel praxe, prepojiť štúdium s adaptačnou fázou v škole prostredníctvom podporných pedagogických profesií;
• reformovať systém ďalšieho vzdelávania učiteľov (kontinuálne štúdium, podobne ako majú lekári);
• školám s neuspokojivými výsledkami namiesto udeľovania sankcii ponúkať odbornú pomoc, napríklad prostredníctvom zavedenia regionálnych školských konzultantov a mentorov kvality vzdelávania, prípadne o túto zložku rozšíriť kompetencie a kapacity Českej školskej inšpekcie.
6| Kvalita pedagogickej práce a výsledky vzdelávania
Spoločnosť sa zásadne mení, školy na to musia reagovať, učitelia nemôžu donekonečna učiť staré veci zastaranými postupmi.
Navrhujeme:
• podporovať vzdelávanie na druhom stupni základnej školy, znížiť mieru exklúzie, zavádzať podporné profesie, premeniť štýl vyučovania a dať na samostatnosť a spoluprácu;
• v škole zrovnoprávniť manuálne a intelektuálne činnosti, umožniť zažiť úspech aj v iných ako intelektuálnych činnostiach;
• znížiť formálnu selekciu a dvojkoľajnosť systému (spoločná škola čo najdlhšie, znížiť percento detí do 15 rokov mimo hlavného prúdu, stanoviť dlhodobú stratégiu poslania viacročných gymnázií;
• zrušiť jednotné prijímacie skúšky na vyšší stupeň vzdelávania, o obsahu a podobe prijímania by mal rozhodnúť riaditeľ školy na ktorú chce žiak postúpiť;
• podporovať komunitnú rolu školy, posilňovať a prepájať formálne a neformálne vzdelávanie a verejné aktivity pre všetky vekové skupiny (ak je škola v prevádzke, nech je v prevádzke celý deň, ponúkať ju čo najširšiemu okruhu ľudí až do večera);
• sumatívne hodnotenie nahradiť normatívnym, znižovať kontrolnú funkciu hodnotenia v prospech podpornej;
• podporovať neformálne vzdelávanie a hľadať cesty na prepojenie s formálnym vzdelávaním.
* Plné znenie predstáv bEDUin je na stránke .eduin.cz/clanky/navrh-potrebnych-kroku-ke-zkvalitneni-vzdelavani-v-cr/. Tu sú z neho vynechané predovšetkým časti týkajúce sa stredných škôl.

Dodatok
Uvažujte o predstavách bEDUin. Ktoré z nich by ste radi prevzali do svojej učiteľskej praxe, ktoré do života vašej školy?
Konfrontujte predstavy bEDUin s príslušnými časťami Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý by mal k lepším výsledkom priviesť školstvo slovenské.
Uvažujte a diskutujte s kolegami. Tam, kde vám bude vychodiť, že by ste svoju prácu, či prácu vašej školy mali zmeniť, neváhajte a urobte to.

Učiteľské smutno

27.08.2018

UČITEĽSKÉ SMUTNO Výchova, ktorá bola a bude neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov je dnes obmedzovaná, ak nie vylučovaná. Učitelia nemajú v rukách prakticky nič, okrem kvality svojej viac »

Starí ľudia do škôl nepatria?

22.08.2018

Hovorieva sa: mladým patrí budúcnosť. Nepochybujem! Ale ako je to vtedy, kým im prichodí žiť spolu so sivovlasou generáciou? Myslí mlaď aj na to, že raz aj ona zostarne? Naozaj potrebujeme viac »

Manželstvo s učiteľkou

13.08.2018

MOJA ŽENA JE UČITEĽKA: PÄŤ PRÍČIN, PRE KTORÉ SOM S ŇOU ŠŤASTNÝ Manželia učiteliek sa neraz sťažujú, že ich ženy sú stále unavené, čo môžu ofrflú, neustále prikazujú, nosia si viac »

Dmitrij Peskov

Hovorca Kremľa Peskov vylúčil automatický návrat Kuríl pod správu Japonska

18.11.2018 21:51

Japonský premiér údajne sľúbil, že ak Rusko prevedie časť ostrovov na Japonsko, americké základne tam nebudú.

francúzsko, demonštrácia, protest, žlté vesty, cesta, auto, blokáda

Počas protestov vo Francúzsku utrpelo zranenia vyše 400 ľudí

18.11.2018 20:18

Štrnásť zranených je vo vážnom stave. Protesty dnes pokračovali na 150 miestach.

bitcoin

Šéfka MMF: Aj centrálne banky by mali vydávať kryptomeny

18.11.2018 19:00

Centrálne banky by mali uvažovať o emisii digitálnych mien, keďže sa nachádzame v období, v ktorom sa mení chápanie peňazí, tvrdí Christine Lagardová.

rusko, obrazy, picasso, maliar, vystava

V Rumunsku sa možno objavil Picassov obraz ukradnutý pred 6 rokmi

18.11.2018 18:45

Na holandskú ambasádu v Bukurešti s obrazom prišla spisovateľka rumunského pôvodu, ktorá o krádeži napísala knihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 9978x
Priemerná čítanosť článkov: 832x

Autor blogu

Kategórie